Waarom

Ventileren is één van de voorwaarden voor een gezond leefklimaat in de woning.

Vroeger zorgden spleten en kieren voor natuurlijke ventilatie in onze huizen. De kachel of open haard zorgde voor het aanzuigen van frisse buitenlucht en afvoer via de schoorsteen.
Een hedendaagse comfortabele woning is goed geïsoleerd, en veel beter lucht- en winddicht, maar nog steeds blijft ventilatie van belang om een gezond binnenklimaat te garanderen.

Vocht

Een gezin produceert door te koken, wassen, ademen dagelijks een hoeveelheid waterdamp die overeenstemt met ongeveer 10 liter water. Deze hoeveelheid vocht moet op een of andere manier naar buiten geraken.

Vervuiling

De lucht in een woning raakt vervuild door allerlei bronnen als zweet, ademhaling, huisdieren, onderhoudsproducten en bepaalde bouwmaterialen zoals verf en lijm.

De gevolgen van diverse vervuilers zijn veelvuldig:

effecten op de gezondheid gaande van irritaties van ogen, neus en keel, over hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid en allergieën tot de dodelijke CO-vergiftiging

effecten op het comfort door geurhinder, tochtstromen of vochtcondensatie op ramen of spiegels die de zichtbaarheid schaden.

te veel aan vocht kan leiden tot condensatie op gebouwdelen en zelfs tot schimmelgroei.

Een bijkomende reden om te kiezen voor een bepaalde installatie is de sterke toename van jonge mensen met astma en allerlei allergieën.

Een goed ventilatiesysteem is niet de enige voorwaarde om te komen tot een woning waarin het aangenaam en gezond is om te wonen. Er moeten ook een aantal andere principes gevolgd worden.
Zie ventilatiegids P. 5 en verder

We mogen ons niet laten afschrikken door verhalen over problemen met balansventilatie. Wel moeten we zorgen dat we de fouten die daar gemaakt zijn niet zelf maken. Er zijn genoeg voorbeelden die aantonen dat het wel kan en dat het dan ook heel goed is.

Meer informatie:

De ventilatiegids opgesteld door het WTCB en IWT.

www.binnenklimaat.be

Naar boven